Film-, TV- og teaterbranchen står sammen mod grænseoverskridende adfærd
10. november 2020 / Dansk Teater

Film-, tv- og teaterbranchen var den første, der mærkede #metoo-bølgen i 2017. Ny forskning dokumenterer alvorlige problemer i branchen, som nu er gået sammen i et konkret, fælles initiativ mod grænseoverskridende adfærd.

Fire centrale organisationer i film-, tv- og teaterbranchen står nu klar med de første af en række fælles indsatser mod dårligt psykisk arbejdsmiljø og grænseoverskridende adfærd i branchen. Initiativet har fået titlen: Kunst uden krænkelser.

– For tre år siden fik vi et seriøst wake-up call i film-, tv- og teaterbranchen. Vi blev hurtigt enige på tværs af branchen om, at problemerne skulle løses. Til gengæld manglede vi viden om problemernes karakter og omfang – og om hvilke indsatser, vi skulle sætte i værk for at skabe en reel forandring, siger Benjamin Boe Rasmussen, formand i Dansk Skuespillerforbund.

Derfor besluttede Dansk Skuespillerforbund, Producentforeningen, Danske Filminstruktører og Dansk Teater at få problemerne kortlagt gennem en uafhængig undersøgelse fra Aarhus Universitet. Undersøgelsen ligger nu klar og behandler en række problematikker: chikane, diskrimination, fysisk og psykisk vold, uønskede seksuelle oplevelser og magtmisbrug.

Forskning viser problemernes omfang

Undersøgelsen er baseret på spørgeskemasvar fra 1.485 personer og 40 kvalitative interviews og viser bl.a., at halvdelen af branchens kvinder har oplevet seksuelle krænkelser. Det samme gælder næsten hver femte mand. Værst ramt er løstansatte medarbejdere og seksuelle og etniske minoriteter.

Undersøgelsen viser desværre også, at kun et fåtal af dem, der oplever grænseoverskridende adfærd, anmelder det. Derfor forestår der et stort arbejde med at få krænkelserne frem i lyset, så der kan handles på dem.

– Vi har med et stort problem at gøre. Grænseoverskridende adfærd finder sted i alle dele af branchen, og det er arbejdsgivernes ansvar at sikre et trygt arbejdsmiljø. Men nu er vi klar til at handle, og det kommer ikke kun dreje sig om regler, retningslinjer og politikker. Både producenter og kolleger skal ud på gulvet og helt konkret sørge for, at det er trygt og sikkert at gå på arbejde for alle i vores branche, siger Jørgen Ramskov, direktør i Producentforeningen.

Samarbejde på tværs af branchen

Flere steder i branchen er der allerede sat lokale initiativer i gang. Men en tilbundsgående forandring kræver samarbejde på tværs, fordi mange af branchens medarbejdere arbejder på korte kontrakter med hyppigt skiftende arbejdssteder og samarbejdsrelationer.

– Det er en hård, følsom og for nogle også en skamfuld proces at tage hul på de her problemer. Men vi tror på, at vi kan skabe forandring – også selv om det uden tvivl kommer til at tage tid at nå i mål. Vores branche var den første, der blev ramt af #metoo-bølgen, men vi er heldigvis også de første, der står sammen om at løse problemerne. Jeg er stolt af, at vi løfter i flok, siger Christina Rosendahl, forkvinde for Danske Filminstruktører.

Klare regler og kort vej til hjælp

De fire organisationer har i første omgang forpligtet sig til et treårigt samarbejde og et fælles statement, som sætter rammen for samarbejdet. En af de første konkrete, fælles tiltag er et informationsark, som initiativtagerne anbefaler bliver vedlagt alle ansættelseskontrakter i branchen. Arket fortæller bl.a., hvor og hvordan medarbejderne kan få hjælp, hvis de oplever grænseoverskridende adfærd.

Sideløbende arbejder organisationerne på at efteruddanne ledere, tillidsfolk og andre medarbejderrepræsentanter til at takle sager om grænseoverskridende adfærd professionelt. En vigtig opgave er også, at sørge for at hjælpen bliver tilgængelig for alle. Det gælder ikke mindst de mange løstansatte medarbejdere, som kan have behov for nye løsninger, eksempelvis i form af en kollegastøtteordning.

Nogle teatre har allerede gang i nogle rigtig gode lokale initiativer og har høstet vigtige erfaringer. Men vi skal have hele branchen med, hvis vi skal skabe et trygt arbejdsmiljø på tværs. Det er også værd at huske på, at det går ud over kvaliteten i vores arbejde, hvis vi har en kultur og en praksis på arbejdspladserne, der skræmmer en del af talenterne væk, siger Mette Wolf, som er bestyrelsesmedlem og talsperson ifm. undersøgelsen i Dansk Teater.

De fire organisationer håber, at flere af branchens organisationer i den kommende tid vil tilslutte sig arbejdet og har allerede modtaget en lang række positive tilkendegivelser.

Læs rapporten her.
Læs resume af rapporten her.
Læs sammenfatningen foretaget af de fire organisationer her.
Læs Dansk Teaters initiativer her.

Denne side bruger cookies til login/brugerstyring og i nogle tilfælde til videoafspiller.

For at video fra Youtube virker, skal du vælge alle cookies

Du kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers indstillinger

Accepter funktionelle cookies Accepter alle cookies