Kunst uden krænkelser

Stop grænseoverskridende adfærd på arbejdspladsen

Kunst og kreativitet kræver ikke en grænseoverskridende arbejdskultur. I Scenekunstbranchen arbejder mennesker tæt sammen og med mange følelser på spil. Derfor er det afgørende, at arbejdsmiljøet er trygt og sundt. Det er utvetydigt lederens ansvar, men det er alles opgave. 

Grænseoverskridende handlinger og magtmisbrug rammer på tværs af køn, faggrupper, etnicitet og seksuel orientering. Arbejdsgivere og medarbejdere skaber derfor den fælles indsats for at skabe en tryg og sund arbejdskultur, hvor kunsten og kreativiteten kan blomstre. 

Derfor sætter Dansk Teater ind med forebyggelse på alle niveauer, og vi styrker vores tilbud om hjælp. Sager om grænseoverskridende handlinger kan ramme alle de involverede hårdt, og alle skal behandles værdigt.

 

Opfølgende undersøgelse af fælles indsats mod grænseoverskridende adfærd i film-, tv- og scenekunstbranchen

I foråret 2023 gennemførte Dansk Teater, Danske Filminstruktører, Dansk Skuespillerforbund og Producentforeningen i samarbejde med Human House en opfølgende undersøgelse, der skulle kaste lys over, i hvilket omfang film-, tv- og scenekunstbranchens aktører oplever, at branchen har fået et større fokus på forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd.

Læs mere om undersøgelsen her
 

Stregen i sandet

En af organisationernes større fælles initiativer er kampagnen Stregen i sandet, der gik i luften i december 2021, og løb frem til 4. april 2022.

Læs mere om Stregen i sandet her

 

3-årigt forpligtende samarbejde på tværs af film-, tv- og scenekunstbranchen

I forbindelse med afslutningen af organisationernes samarbejde omkring rapporten fra Aarhus Universitet, startede Dansk Teater, Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører et forpligtende 3-årigt samarbejde på området. Derfor igangsatte de fire organisationer i efteråret 2020 flere tiltag sammen og hver især, med fælles kommunikationsmateriale og råd til håndtering mv.

 

Initiativer på tværs af film-, tv- og scenekunstbranchen

På baggrund af ME TOO-reaktionerne i 2017, tog Dansk Teater, Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører initiativ til et forskningsprojekt, der skulle afdække grænseoverskridende adfærd i både film- og scenekunstbrancherne. Vi bestilte en rapport hos Aarhus Universitet for at skabe et vidensgrundlag at handle ud fra. Undersøgelsen blev foretaget i efteråret 2019 og blev offentliggjort i november 2020 med titlen ”Grænseoverskridende adfærd - diskrimination, chikane, uønsket seksuel opmærksomhed, vold og magtmisbrug i film-, tv- og scenekunstbranchen”.

Læs rapporten fra Aarhus Universitet her

 

Syv gode råd for håndtering af grænseoverskridende adfærd 

 • Vær meget tydelig om hvad der er teatrets politik for god opførsel.
 • Kommuniker politikken ud med jævne mellemrum på møder, ved produktionsstart og lignende.
 • Skab en kultur, der gør folk trygge ved at anmelde grænseoverskridende adfærd.
 • Tag altid anmelderen alvorligt.
 • Undersøg alle sager grundigt – husk at alle parter har krav på en fair behandling.
 • Følg op og iværksæt nødvendige handlinger/konsekvenser
 • Sørg for at konsekvenserne er proportionale med krænkelsen

Dansk Teaters initiativer på området 

 • Dansk Teaters medlemmer tilbydes seminarer om professionel håndtering af sager om grænseoverskridende adfærd
 • Dansk Teaters Medlemmer tilbydes supplerende arbejdsmiljøkursus til ledere og ledende medarbejdere med fokus på håndtering af sager om grænseoverskridende adfærd
 • Gå-hjem-møder for medlemmer om grænseoverskridende adfærd i samarbejde med eksterne rådgivere
 • Mette Wolf, direktør på Nørrebro Teater og forperson i Dansk Teaters bestyrelse, er talsperson for branchen i forhold til indsatsen mod grænseoverskridende adfærd

Vejledninger fra Arbejdstilsynet om krænkende adfærd 

Vejledningen fra Arbejdstilsynet handler om krænkende adfærd: Hvordan det defineres, om årsager til krænkende handlinger og hvordan man forebygger og håndterer krænkende adfærd.

Den opdaterede vejledning fra Arbejdstilsynet om krænkende handlinger her

Bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø her.

Læs mere om Dansk Teaters rådgivning om psykisk arbejdsmiljø her.
 

Denne side bruger cookies til login/brugerstyring og i nogle tilfælde til videoafspiller.

For at video fra Youtube virker, skal du vælge alle cookies

Du kan altid slette cookies ved at klikke ind i din browsers indstillinger

Accepter funktionelle cookies Accepter alle cookies